OTDR metingen

Een optische tijddomein reflectometer of OTDR is een meetinstrument om glasvezel(kabel) door te meten. 

De meting wordt weergegeven in een grafiek met daarin de demping (afname van het vermogen van het licht) van de glasvezel als functie van de afstand. Op deze manier kunnen glasvezelnetwerken worden doorgemeten voor oplevering of eventueel storingen worden gelokaliseerd.